Val till kommunfullmäktige i Åre - Ålder och kön - Järpen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järpen 1380 17,2% 27,8% 23,0% 32,0% 6,9% 48,7% 51,3% 5,2%  
Summa 1380 17,2% 27,8% 23,0% 32,0% 6,9% 48,7% 51,3% 5,2%

http://www.val.se