Val till kommunfullmäktige i Åre - Ålder och kön - Undersåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Undersåker 1091 16,2% 37,4% 26,7% 19,7% 6,5% 51,2% 48,8% 3,8%  
Summa 1091 16,2% 37,4% 26,7% 19,7% 6,5% 51,2% 48,8% 3,8%

http://www.val.se