Val till kommunfullmäktige i Åre - Ålder och kön - Hallen-Marby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen-Marby 964 14,3% 26,6% 28,8% 30,3% 5,3% 51,1% 48,9% 1,2%  
Summa 964 14,3% 26,6% 28,8% 30,3% 5,3% 51,1% 48,9% 1,2%

http://www.val.se