Val till kommunfullmäktige i Berg - Ålder och kön - Svenstavik-Vigge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstavik-Vigge 1788 17,2% 23,5% 27,3% 31,9% 6,9% 51,1% 48,9% 4,3%  
Summa 1788 17,2% 23,5% 27,3% 31,9% 6,9% 51,1% 48,9% 4,3%

http://www.val.se