Val till kommunfullmäktige i Berg - Ålder och kön - Storsjö-Åsarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storsjö-Åsarna 774 13,7% 24,9% 22,7% 38,6% 5,7% 53,0% 47,0% 3,6%  
Summa 774 13,7% 24,9% 22,7% 38,6% 5,7% 53,0% 47,0% 3,6%

http://www.val.se