Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - Vemdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vemdalen 677 14,5% 27,0% 24,7% 33,8% 6,4% 52,0% 48,0% 1,8%  
Summa 677 14,5% 27,0% 24,7% 33,8% 6,4% 52,0% 48,0% 1,8%

http://www.val.se