Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1510 25,6% 35,4% 19,1% 19,9% 6,2% 47,4% 52,6% 5,0%  
Summa 1510 25,6% 35,4% 19,1% 19,9% 6,2% 47,4% 52,6% 5,0%

http://www.val.se