Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 3 1528 33,8% 24,9% 17,3% 24,0% 7,5% 45,2% 54,8% 4,6%  
Summa 1528 33,8% 24,9% 17,3% 24,0% 7,5% 45,2% 54,8% 4,6%

http://www.val.se