Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 4 1358 40,0% 26,2% 17,2% 16,6% 9,3% 42,5% 57,5% 3,6%  
Summa 1358 40,0% 26,2% 17,2% 16,6% 9,3% 42,5% 57,5% 3,6%

http://www.val.se