Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 7 1236 15,3% 25,9% 29,2% 29,6% 4,7% 48,4% 51,6% 1,8%  
Summa 1236 15,3% 25,9% 29,2% 29,6% 4,7% 48,4% 51,6% 1,8%

http://www.val.se