Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 8 1110 19,0% 28,6% 23,1% 29,3% 5,0% 45,8% 54,2% 1,8%  
Summa 1110 19,0% 28,6% 23,1% 29,3% 5,0% 45,8% 54,2% 1,8%

http://www.val.se