Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 11 1178 27,8% 23,0% 23,7% 25,6% 7,0% 46,7% 53,3% 3,7%  
Summa 1178 27,8% 23,0% 23,7% 25,6% 7,0% 46,7% 53,3% 3,7%

http://www.val.se