Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 12 och 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 12 och 15 1824 23,0% 24,5% 20,7% 31,7% 5,3% 45,3% 54,7% 5,1%  
Summa 1824 23,0% 24,5% 20,7% 31,7% 5,3% 45,3% 54,7% 5,1%

http://www.val.se