Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 13 1211 22,3% 27,3% 23,2% 27,2% 5,4% 47,3% 52,7% 1,1%  
Summa 1211 22,3% 27,3% 23,2% 27,2% 5,4% 47,3% 52,7% 1,1%

http://www.val.se