Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 14 1177 22,0% 27,0% 24,2% 26,8% 5,8% 47,7% 52,3% 2,1%  
Summa 1177 22,0% 27,0% 24,2% 26,8% 5,8% 47,7% 52,3% 2,1%

http://www.val.se