Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 18 1206 12,6% 33,4% 26,1% 27,9% 5,6% 47,7% 52,3% 1,9%  
Summa 1206 12,6% 33,4% 26,1% 27,9% 5,6% 47,7% 52,3% 1,9%

http://www.val.se