Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 19 1614 12,3% 32,6% 25,8% 29,3% 7,0% 49,4% 50,6% 1,0%  
Summa 1614 12,3% 32,6% 25,8% 29,3% 7,0% 49,4% 50,6% 1,0%

http://www.val.se