Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 1 och 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 1 och 2 1942 26,9% 29,0% 19,7% 24,4% 5,5% 48,0% 52,0% 3,3%  
Summa 1942 26,9% 29,0% 19,7% 24,4% 5,5% 48,0% 52,0% 3,3%

http://www.val.se