Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Frösö 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 5 1605 18,1% 37,8% 23,2% 20,9% 6,5% 48,5% 51,5% 2,8%  
Summa 1605 18,1% 37,8% 23,2% 20,9% 6,5% 48,5% 51,5% 2,8%

http://www.val.se