Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Brunflo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunflo 1 1183 18,5% 30,3% 23,8% 27,5% 8,6% 50,2% 49,8% 2,5%  
Summa 1183 18,5% 30,3% 23,8% 27,5% 8,6% 50,2% 49,8% 2,5%

http://www.val.se