Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Torvalla nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torvalla nedre 1783 19,7% 32,2% 27,8% 20,3% 6,4% 47,4% 52,6% 2,2%  
Summa 1783 19,7% 32,2% 27,8% 20,3% 6,4% 47,4% 52,6% 2,2%

http://www.val.se