Val till kommunfullmäktige i Nordmaling - Ålder och kön - Gräsmyr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 748 15,1% 32,4% 24,9% 27,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,9%  
Summa 748 15,1% 32,4% 24,9% 27,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,9%

http://www.val.se