Val till kommunfullmäktige i Vindeln - Ålder och kön - Vindelns västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vindelns västra 1364 15,6% 28,4% 23,0% 33,0% 5,1% 46,8% 53,2% 3,2%  
Summa 1364 15,6% 28,4% 23,0% 33,0% 5,1% 46,8% 53,2% 3,2%

http://www.val.se