Val till kommunfullmäktige i Malå - Ålder och kön - Malå 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1257 15,3% 26,9% 27,9% 29,9% 6,6% 50,6% 49,4% 2,5%  
Summa 1257 15,3% 26,9% 27,9% 29,9% 6,6% 50,6% 49,4% 2,5%

http://www.val.se