Val till kommunfullmäktige i Malå - Ålder och kön - Malå 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 2 1282 16,3% 22,5% 27,6% 33,6% 5,2% 50,3% 49,7% 2,7%  
Summa 1282 16,3% 22,5% 27,6% 33,6% 5,2% 50,3% 49,7% 2,7%

http://www.val.se