Val till kommunfullmäktige i Sorsele - Ålder och kön - Sorsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sorsele 1681 15,3% 26,1% 25,4% 33,1% 5,5% 52,5% 47,5% 4,3%  
Summa 1681 15,3% 26,1% 25,4% 33,1% 5,5% 52,5% 47,5% 4,3%

http://www.val.se