Val till kommunfullmäktige i Sorsele - Ålder och kön - Gargnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gargnäs 406 13,5% 23,2% 29,6% 33,7% 4,2% 51,7% 48,3% 11,8%  
Summa 406 13,5% 23,2% 29,6% 33,7% 4,2% 51,7% 48,3% 11,8%

http://www.val.se