Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Baksjönäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baksjönäs 1353 17,1% 23,7% 24,6% 34,7% 5,8% 49,1% 50,9% 1,8%  
Summa 1353 17,1% 23,7% 24,6% 34,7% 5,8% 49,1% 50,9% 1,8%

http://www.val.se