Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Latikberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Latikberg 425 17,6% 24,7% 28,9% 28,7% 5,9% 52,2% 47,8% 1,6%  
Summa 425 17,6% 24,7% 28,9% 28,7% 5,9% 52,2% 47,8% 1,6%

http://www.val.se