Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Vilhelmina-Saxnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmina-Saxnäs 380 15,3% 22,1% 28,4% 34,2% 4,7% 54,5% 45,5% 2,6%  
Summa 380 15,3% 22,1% 28,4% 34,2% 4,7% 54,5% 45,5% 2,6%

http://www.val.se