Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Vilhelmina

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmina 1113 21,7% 25,0% 24,7% 28,7% 6,8% 46,8% 53,2% 2,4%  
Summa 1113 21,7% 25,0% 24,7% 28,7% 6,8% 46,8% 53,2% 2,4%

http://www.val.se