Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Sandabrånet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandabrånet 1872 26,6% 34,1% 21,1% 18,2% 7,8% 50,3% 49,7% 2,1%  
Summa 1872 26,6% 34,1% 21,1% 18,2% 7,8% 50,3% 49,7% 2,1%

http://www.val.se