Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Haga Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Norra 926 37,7% 27,9% 18,5% 16,0% 7,3% 47,6% 52,4% 2,9%  
Summa 926 37,7% 27,9% 18,5% 16,0% 7,3% 47,6% 52,4% 2,9%

http://www.val.se