Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Haga Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Södra 1801 32,4% 26,9% 20,3% 20,4% 7,4% 48,9% 51,1% 1,9%  
Summa 1801 32,4% 26,9% 20,3% 20,4% 7,4% 48,9% 51,1% 1,9%

http://www.val.se