Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Centrum Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Västra 1300 30,7% 29,1% 17,7% 22,5% 7,4% 46,0% 54,0% 2,5%  
Summa 1300 30,7% 29,1% 17,7% 22,5% 7,4% 46,0% 54,0% 2,5%

http://www.val.se