Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Centrum Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Östra 1476 29,6% 25,1% 23,2% 22,1% 6,5% 47,4% 52,6% 2,4%  
Summa 1476 29,6% 25,1% 23,2% 22,1% 6,5% 47,4% 52,6% 2,4%

http://www.val.se