Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Västerslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerslätt 1514 17,9% 37,1% 19,8% 25,2% 7,7% 51,7% 48,3% 1,1%  
Summa 1514 17,9% 37,1% 19,8% 25,2% 7,7% 51,7% 48,3% 1,1%

http://www.val.se