Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Norra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Ersboda 1550 30,5% 38,9% 20,5% 10,1% 9,2% 52,5% 47,5% 10,9%  
Summa 1550 30,5% 38,9% 20,5% 10,1% 9,2% 52,5% 47,5% 10,9%

http://www.val.se