Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Grubbe Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grubbe Södra 1396 21,7% 35,0% 25,0% 18,3% 9,0% 49,4% 50,6% 2,6%  
Summa 1396 21,7% 35,0% 25,0% 18,3% 9,0% 49,4% 50,6% 2,6%

http://www.val.se