Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Brännland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännland 1741 14,0% 41,5% 23,3% 21,3% 5,9% 50,8% 49,2% 2,6%  
Summa 1741 14,0% 41,5% 23,3% 21,3% 5,9% 50,8% 49,2% 2,6%

http://www.val.se