Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Hissjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hissjö 977 16,7% 38,4% 22,0% 22,9% 6,2% 51,0% 49,0% 2,5%  
Summa 977 16,7% 38,4% 22,0% 22,9% 6,2% 51,0% 49,0% 2,5%

http://www.val.se