Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Östteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östteg 1767 18,2% 35,1% 22,5% 24,1% 8,5% 49,9% 50,1% 1,5%  
Summa 1767 18,2% 35,1% 22,5% 24,1% 8,5% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se