Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Västteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västteg 1787 35,0% 25,6% 18,9% 20,5% 8,7% 48,1% 51,9% 2,0%  
Summa 1787 35,0% 25,6% 18,9% 20,5% 8,7% 48,1% 51,9% 2,0%

http://www.val.se