Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Böleå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böleå 1934 24,4% 26,5% 19,4% 29,7% 5,7% 47,4% 52,6% 2,7%  
Summa 1934 24,4% 26,5% 19,4% 29,7% 5,7% 47,4% 52,6% 2,7%

http://www.val.se