Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Böleäng Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böleäng Västra 1463 17,0% 37,3% 23,9% 21,7% 5,9% 49,6% 50,4% 1,7%  
Summa 1463 17,0% 37,3% 23,9% 21,7% 5,9% 49,6% 50,4% 1,7%

http://www.val.se