Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Innertavle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innertavle 744 12,0% 43,4% 26,6% 18,0% 6,2% 52,4% 47,6% 1,5%  
Summa 744 12,0% 43,4% 26,6% 18,0% 6,2% 52,4% 47,6% 1,5%

http://www.val.se