Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Universitetsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetsområdet 1245 51,9% 32,5% 10,1% 5,5% 11,3% 51,5% 48,5% 13,2%  
Summa 1245 51,9% 32,5% 10,1% 5,5% 11,3% 51,5% 48,5% 13,2%

http://www.val.se