Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Sofiehem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofiehem 1246 22,8% 32,8% 20,4% 24,0% 7,8% 48,9% 51,1% 3,1%  
Summa 1246 22,8% 32,8% 20,4% 24,0% 7,8% 48,9% 51,1% 3,1%

http://www.val.se