Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Carlshem Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Carlshem Västra 1639 28,8% 30,4% 21,8% 19,0% 8,5% 50,2% 49,8% 4,3%  
Summa 1639 28,8% 30,4% 21,8% 19,0% 8,5% 50,2% 49,8% 4,3%

http://www.val.se