Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Universitetsområdet Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetsområdet Östra 1289 59,6% 28,7% 6,3% 5,4% 5,9% 51,3% 48,7% 6,1%  
Summa 1289 59,6% 28,7% 6,3% 5,4% 5,9% 51,3% 48,7% 6,1%

http://www.val.se